بهترین گزینه برای یک وبگاه پویا

قابل نصب و راه اندازی انواع مدیریت محتوا (وردپرس و جوملا و نیوک و غیره)

برگزیده

1 GB فضای هاست
باقی امکانات نامحدود
بهینه شده برای ورد پرس

فراز

2 GB فضای هاست
باقی امکانات نامحدود
بهینه شده جهت هرنوع سیستم مدیریت محتوا
وردپرس ، جوملا ، نیوک و . . .

برجسته

1000MB
10GB
FTP = 10
Database = 10
EMail = 100
باقی نامحدود
مناسب برای انواع سیستم مدیریت محتوا