هاست ارزان و غیر حرفه ای(بدون پشتیبانی)

مناسب برای معرفی شرکت های کوچک و خدمات محلی

روشن

20مگابایت فضا
کافی برای چند صفحهhtml
مناسب برای معرفی خود یا شرکت
1 ایمیل با نام خودتان
راه اندازی فوری پس از پرداخت

روشنایی

50 مگابایت فضا
وبگاه های فقط html
مناسب برای معرفی کامل خدمات شما یا شرکت شما و همچنین صفحات اضافی مانند پروژه های انجام شده یا در دست اقدام
حساب ایمیل با نام شما 3 عدد
تحویل فوری با پرداخت آنلاین

شروع

100 مگابایت هاست
2000 مگابایت ترافیک

شکفته

200 مگابایت فضا
5000 مگابایت ترافیک

شکوه

500 مگابایت فضا
10000 مگابایت ترافیک