مناسب برای وبگاه های حرفه ای و کامل

قابل نصب و راه اندازی انواع مدیریت محتوا (وردپرس و جوملا و نیوک و غیره)

حرفه ای

1000mg مگابایت فضا
20000mg پهنای باند ماهانه

100 حساب ایمیل
100 زیر دامنه
10 پایگاه داده

پیروز

2000 مگابایت فضا
40000 مگابایت ترافیک

موفق

3000 مگابایت فضا
60000 مگابایت ترافیک